" День охорони праці" з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Огляд- конкурс " Кращий знавець правил з охорони праці"
Тиждень Безпеки дитини. День Охорони праці


Педагогічна рада № 3 " Педагогічні детермінанти готовності дитини до навчання у школі в сучасних умовах"

1. Основні завдання Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Дитоцентризм як підґрунтя розвитку дошкільної освіти.

3. Шляхи забезпечення наступності та послідовності в роботі ДНЗ та школи.

4. Іноваційні технології в роботі з дітьми старшого дошкільного віку в підготовці до шкільного навчання.

5. Технологія « Навчання в русі» як засію формування позитивної мотивації до навчання.


Комплексна перевірка "Організація життя та діяльності дітей 6-го року життя"


ПЕДАГОГІЧНА РАДА № 2.

Тема: Індивідуальні зони творчого розвитку учасників освітнього процесу. Індивідуальна траєкторія розвитку.

План:

1. Творчий вихователь. Особливості педагогічної творчості.

2. Вплив творчої діяльності педагога на розвиток творчих здібностей дитини.

3. Впровадження індивідуальної зони творчості.

4. Особливості дошкільної освіти в країнах Європи.

5. Підвищення виробничої культури.

6. Інтерактивний тест "Який я вихователь?"


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Основні завдання ДНЗ №38 "Золотий ключик" на 2023-2024 навчальний рік.

1. Забезпечення індивідуальної зони творчого розвитку кожної дитини, кожного працівника, спираючись на їхні якості та здібності, індивідуальну траєкторію розвитку.

2. Акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дітей дошкільного віку як основи формування національно-патріотичних почуттів, виховання поваги до національних цінностей українського народу, шанобливе ставлення до родини, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

3. Створення умов для здорового способу життя, фізичного і психоемоційного розвитку дітей, забезпечення атмосфери довіри і взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу. Забезпечення соціальної адаптації дітей та готовність продовжувати освіту в школі.


Перспективний план курсової підготовки та проведення атестації педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 "Золотий ключик" на 2023-2024 навчальний рік.


ПЕДАГОГІЧНА РАДА №1. Тема: Завдання педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік.

План.

1. Підведення підсумків літнього оздоровчого періоду.

2. Обговорення та схвалення річного плану роботи закладу на 2023/2024 навчальний рік.

3. Про організаційні питання початку нового навчального року.

4. Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року.

5. Ознайомлення з діяльністю the LEGO Foundation у дошкіллі України. Парціальна програма розвитку дитини від 2 до 6 років через гру "Творці майбутнього".


Звіт методичної роботи за 2022-2023 навчальний рік. Підвищення кваліфікації. Атестація педагогічних працівників закладу.


Комплексна перевірка стану освітньої роботи в групах № 2 і 4 (дітей 6 року життя ) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради.


Засідання Круглого столу. Тема: Добрий ранок починається з ранкового кола!

Добрий ранок починається з ранкового кола! Привітання з дітьми,

обговорення цікавих ідей, для діяльності, та усмішки дітей дають заряд

позитиву, бадьорого настрою та енергії для нових можливостей, нових

звершень, нових відкриттів, нових прагнень на цілий день.


Педагогічна рада № 3. Тема: Дистанційний формат взаємодії субєктів освітньої діяльності.

План.

1. Організація дистанційного формату взаємодії субєктів дошкільного закладу.

2. Етика онлайн спілкування.

3. Засоби навчання, сервіси , платформи, застосунки. Чек - лист для вихователів.

4. Результати тематичної перевірки "Організація прогулянки в ДНЗ".

5. Професійний стандарт вихователя.


Збірка інтернет ресурсів педагогів ДНЗ 38 «Золотий ключик». Гурткова робота, дослідницька діяльність, заняття, свята, розваги.


“Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОН від 09.09.2022 р. № 805


Що таке внутрішній моніторинг якості освіти в закладі освіти і як його провести.


Графік проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради Оновлений 01.11.2022 р.


Тиждень безпеки дорожнього руху. 14.11. - 20.11.2022 р. Звіт


Педагогічна рада № 2. Тема: «Формування українського мовлення дошкільників, як основа національно-патріотичного виховання.»


1. Система патріотичного виховання дошкільників зі всіма її компонентами.

2. Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах сучасних українських реалій на прикладах творів українських письменників,поетів та творів усної народної творчості.

3. Модель мотивації до патріотичних вчинків.

4. Система критеріїв ефективності національно-патріотичного виховання.

5. Рішення педагогічної ради.


Тематична перевірка «Стан національно - патріотичного виховання в ДНЗ». (14.11.2022р. - 18.11.2022р.) Довідка.


Педагогічна рада №1.Тема: Завдання педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік.

 1. Підведення підсумків літнього оздоровчого періоду.
 2. Обговорення та схвалення річного плану роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік.

3. Про організаційні питання початку нового навчального року:

 • про розподіл педнавантаження;
 • про визначення освітніх програм, за якими буде здійснюватися освітній процес, обговорення і прийняття освітньої програми ДНЗ на 2022-2023 навчальний рік;
 • про затвердження розкладу зайнятості дітей та режиму дня;
 • про затвердження графіку роботи працівників;
 • про затвердження плану підвищення педагогічної майстерності працівників;
 • про атестацію педагогічних працівників.

4.Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні.5. Поглиблена робота вихователів на навчальний рік. Мета, завдання, шляхи вдосконалення.6. Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року


Звіт методичної роботи за 2021-2022 навчальний рік. Звіт. Підвищення кваліфікації. Атестація педагогічних працівників закладу.


ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради.


Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ

Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ:

збереження фізичного психічного і соціального здоров'я дошкільників;

 • - проведення навчально – пізнавальної діяльності на принципах взаємодії, надання права вибору, активізацій мислительних процесів;
 • - різноманітності сучасних форм і методів роботи з дітьми;
 • - формування культури українського мовлення;
 • - Формування основ національності свідомості дошкільника та громадської компетентності їх батьків;
 • - розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Основні завдання на 2022-2023 навчальний рік.

Основні завдання ДНЗ № 38 "Золотий ключик" на 2022-2023 навчальний рік.

 1. В освітньому процесі акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно - патріотичних почуттів та розширенні знань дітей про Україну, її історію, побут, культуру, традиції, характерні риси українського народу. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах дитячої діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.
 2. Для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів підвищувати рівень професійної майстерності педагогічних працівників в проведенні різних форм організації освітнього процесу (очної, дистанційної та змішаної ), проведенні онлайн-заходів, оволодінні формами та методами взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до конкретної ситуації кожної дитини.
 3. Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного ( післявоєнного) стану. Використовуючи різні форми організації освітнього процесу навчати дошкільників обачності, навичок орієнтування та адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.

Положення про гурткову роботу в дошкільному навчальному закладі (ясла –садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради.


План заходів в спрямованих на протидію булінгу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» ЧМР на 2022-2023 навчальний рік


Правила поведінки здобувачів освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик»


Хто провокує булінг в дитсадку?


Булінг. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради


Заходи з ОХОРОНИ ДИТИНСТВА по дошкільному навчальному закладу (ясла - садок) № 38 "Золотий ключик" Черкаської міської ради


Освітня програма дошкільного закладу на 2022 - 2023