Педагогічна рада №1.Тема: Завдання педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік.

 1. Підведення підсумків літнього оздоровчого періоду.
 2. Обговорення та схвалення річного плану роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік.

3. Про організаційні питання початку нового навчального року:

 • про розподіл педнавантаження;
 • про визначення освітніх програм, за якими буде здійснюватися освітній процес, обговорення і прийняття освітньої програми ДНЗ на 2022-2023 навчальний рік;
 • про затвердження розкладу зайнятості дітей та режиму дня;
 • про затвердження графіку роботи працівників;
 • про затвердження плану підвищення педагогічної майстерності працівників;
 • про атестацію педагогічних працівників.

4.Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні.5. Поглиблена робота вихователів на навчальний рік. Мета, завдання, шляхи вдосконалення.6. Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року


Методична робота за 2022-2023 навчальний рік. Звіт. Підвищення кваліфікації. Атестація педагогічних працівників закладу.


ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради.


Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ

Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ:

збереження фізичного психічного і соціального здоров'я дошкільників;

 • - проведення навчально – пізнавальної діяльності на принципах взаємодії, надання права вибору, активізацій мислительних процесів;
 • - різноманітності сучасних форм і методів роботи з дітьми;
 • - формування культури українського мовлення;
 • - Формування основ національності свідомості дошкільника та громадської компетентності їх батьків;
 • - розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Основні завдання на 2022-2023 навчальний рік.

Основні завдання ДНЗ № 38 "Золотий ключик" на 2022-2023 навчальний рік.

 1. В освітньому процесі акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно - патріотичних почуттів та розширенні знань дітей про Україну, її історію, побут, культуру, традиції, характерні риси українського народу. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах дитячої діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.
 2. Для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів підвищувати рівень професійної майстерності педагогічних працівників в проведенні різних форм організації освітнього процесу (очної, дистанційної та змішаної ), проведенні онлайн-заходів, оволодінні формами та методами взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до конкретної ситуації кожної дитини.
 3. Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного ( післявоєнного) стану. Використовуючи різні форми організації освітнього процесу навчати дошкільників обачності, навичок орієнтування та адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.

Положення про гурткову роботу в дошкільному навчальному закладі (ясла –садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради.


План заходів в спрямованих на протидію булінгу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» ЧМР на 2022-2023 навчальний рік


Правила поведінки здобувачів освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик»


Хто провокує булінг в дитсадку?


Булінг. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 38 «Золотий ключик» Черкаської міської ради


Заходи з ОХОРОНИ ДИТИНСТВА по дошкільному навчальному закладу (ясла - садок) № 38 "Золотий ключик" Черкаської міської ради


Освітня програма дошкільного закладу на 2022 - 2023